Pomoc Ukrainie

„Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą – wzajemność.” Safilin został wyróżniony w gronie firm, które najbardziej zaangażowały się w pomoc Ukrainie w naszym regionie. Dzięki pomocy naszych pracowników oraz wielu podmiotów współpracujących, udało się zebrać znaczne środki, które pomogły w utworzeniu w Olsztynie domu dziecka dla sierot z Ukrainy, a także…