O nas

Safilin jest firmą z ponad dwustuletnią tradycją i doświadczeniem w branży lnianej. Dzięki wykorzystaniu najlepszych włókien z upraw w Europie Zachodniej oraz procesom produkcji przyjaznym dla środowiska uzyskujemy wyjątkowej i nieskazitelnej jakości przędzę dostosowaną zarówno do potrzeb włókiennictwa tradycyjnego, jak i innowacji technicznych.

Safilin to w dużej mierze ludzie — kobiety i mężczyźni dzielący te same wartości, tą samą świadomość ekologiczną i przede wszystkim tę samą pasję, czyli len. To oni stoją za najwyższą jakością naszej przędzy.

Satysfakcja naszych pracowników jest dla nas równie ważna, jak dążenie do najwyższej jakości naszych produktów i doskonałości naszych usług.

Od ponad 20 lat Safilin działa w Polsce — kraju o długoletniej tradycji pracy z lnem.

Nasza historia

Safilin jest pierwszą rodzinną firmą  rodziny Salmon założoną w 1778 roku w Armentières, we francuskiej Flandrii Zachodniej, tj. sercu uprawy lnu.

W 1860 roku w Armentières powstała pierwsza przędzalnia i tkalnia lnu, by w 1922 roku stać się największym europejskim producentem tego surowca. W ramach rozwoju w Europie firma Safilin osiedliła się w kraju o silnych tradycjach lniarskich — w Polsce. W latach 1995-1997 Safilin założył swoje przędzalnie w Krainie Tysiąca Jezior, wzmacniając swoją pozycję na rozwijającym się rynku lnu. Od tamtej pory nasze fabryki w Polsce działają w Szczytnie i w Miłakowie.

Nasza strategia

W centrum naszej uwagi są wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju: sukces ekonomiczny, odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska.

Jesteśmy zróżnicowaną firmą, inspirującą i przyciągającą pracowników, bez względu na wiek i specjalizację. W naszej firmie jest wiele możliwości rozwoju, wspieramy naszych pracowników i oferujemy im różnorodne szkolenia oraz inne możliwości stałego doskonalenia kompetencji.

Dostarczamy naszym klientom innowacyjne produkty, troszcząc się o najwyższą jakość naszych usług. Wspieramy ich w podejmowaniu zrównoważonych społecznie i ekologicznie decyzji. Przejawia się to wieloletnim zaangażowaniem w CSR i ciągłym inicjowaniem nowych projektów.

Podejmujemy wiele działań pozwalających na pracę w zdrowym otoczeniu, z poszanowaniem środowiska i surowca. Ograniczamy marnotrawstwo, wytwarzamy przędzę, która ma służyć przez lata, wsłuchujemy się w opinie na temat czystej energii, wiemy, że musimy współuczestniczyć w ochronie naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Nasza jakość

Na każdym z etapów produkcji nasze laboratorium kontroluje jakość wyrobu: od oceny i klasyfikacji surowca po analizę gotowej przędzy. Badania wykonujemy zgodnie z zatwierdzonymi normami ISO (m. in. PN-EN ISO 2062:2010) oraz według własnych metod badawczych.

Kontrolujemy oraz weryfikujemy naszych dostawców oraz podwykonawców, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią jakość na każdym etapie procesu. Angażujemy pracowników w kontrolę jakości
oraz w rozwiązywanie przyczyn problemów z nią związanych.

Nasza praca opiera się na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz praw pracowników, dzięki czemu posiadamy związane z tym certyfikaty:

GOTS – wiodący na świecie standard certyfikujący wyroby tekstylne. Obejmuje wszystkie etapy produkcji wyrobów z tkanin naturalnych (od surowca, aż po gotowy produkt) uwzględniając przy tym kwestie społeczne i środowiskowe;

OEKO-TEX STANDARD 100 – standard świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność ze skórą człowieka;

MASTERS OF LINEN – certyfikat gwarantujący, że nasz produkt w całości został wyprodukowany w  Europie;

EUROPEAN FLAX – certyfikat potwierdzający, że włókna lniane są naturalne, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, zostały wyprodukowane bez sztucznego nawadniania i nie zawierają organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Struktura firmy

Na dziale przygotowawczym pasma wyczesanych włókien są mieszane, łącząc tym samym różne grupy włókien z różnych pól, regionów i lat. Połączone, wyrównane i rozciągnięte włókna stają się niedoprzędem. Pracownicy tego działu nie tylko nadzorują przebieg procesu, ale również biorą czynny udział w produkcji, wspólnie realizując wyznaczony cel.

Na tym dziale zachodzi proces prania lub bielenia niedoprzędu z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

Pracownicy bielnika i laboratorium zajmują się zapewnieniem optymalnej obróbki cieplno-chemicznej niedoprzędu oraz nadzorują standardy jakościowe działu.

Na dziale przędzalni powstaje przędza poprzez przędzenie „na mokro” z zanurzeniem w wodzie podgrzanej do temperatury 60°C.

Namaczanie ułatwia oddzielenie włókien i pozwala na osiągnięcie doskonałej grubości i delikatności. Jako, że produkcja jest dynamiczna, to praca na dziale przędzalni wymaga elastyczności i praktycznych umiejętności.

Na dziale przewijalni przędza jest przewijana z cewek przędzarkowych na nawoje stożkowe. W trakcie przewijania przędza jest oczyszczona z wad powstających w procesach wstępnych, np. gdy przędza jest zbyt gruba, zbyt cienka lub pojawiają się zgrubienia. Gotowa, nawilżona przędza jest pakowana w folię i układana na paletach, a następnie jest transportowana na magazyn. Praca na dziale przewijalni wymaga spostrzegawczości i strategicznego myślenia.

Dział techniczny jest odpowiedzialny za prace naprawcze oraz konserwacje maszyn i urządzeń. Pracownicy działu technicznego nadzorują parametry techniczne maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją. Proponują i wdrażają nowe rozwiązania usprawnienia maszyn znajdujących się na podległym obszarze w firmie.

Zadaniem działu IT jest kontrolowanie bezpieczeństwa informatycznego firmy. Pracownicy działu IT dbają również o to, aby wykorzystywane w firmie oprogramowanie było na bieżąco aktualizowane. Dział IT zapewnia bezawaryjność i stabilność infrastruktury IT.

Obszar finansowy odpowiedzialny jest za prowadzenie kompleksowych usług księgowych zgodnie z wymogami prawa oraz według standardów naszej firmy, tj. ewidencja księgowych operacji gospodarczych, analiza kont, realizacja płatności, przygotowywanie raportów.

Dział logistyki koordynuje plan produkcji i harmonogram dostaw oraz zarządza dystrybucją towarów w kraju i za granicą. Specjaliści ds. logistyki zajmują się organizacją transportu, współpracą z dostawcami oraz zarządzają magazynami.

Nasze magazyny są nieodłącznym elementem procesu logistycznego. Pracownicy magazynów nadzorują etapy przechowywania zapasów surowca wykorzystywanego do produkcji.

Dział, którego misją jest profesjonalna i merytoryczna opieka nad pracownikami. Dział personalny stoi na straży przestrzegania prawa pracy, tworzy ścieżki kariery oraz wdraża nowe narzędzia zarządzania tak licznym gronem pracowników w firmie.

Dział zakupów zapewnia ciągłość dostępności komponentów do produkcji. Specjalista działu zakupów dokonuje selekcji dostawców negocjacji cen oraz składa zamówienia.

Dział kontrolingu prowadzi projekty i wdraża własne rozwiązania, metody i narzędzia
w celu poprawy wydajności bądź jakości. Specjalista ds. kontrolingu tworzy i raportuje w kontekście kosztów i wyników oraz uczestniczy w realizacji planów i strategii firmy.

Dział jakości zbiera dane o surowcu i produkcie końcowym, wykonuje analizy problemów pojawiających się w trakcie produkcji. Specjalista ds. jakości pełni nadzór nad standardami jakościowymi na działach produkcyjnych oraz opracowuje nowe projekty związane z kontrolą jakości i standaryzacją.

Dział BHP czuwa nad stałą kontrolą bezpieczeństwa w firmie. Pracownicy działu BHP sprawdzają warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Zajmują się prowadzeniem szkoleń z tego zakresu oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa pracy w firmie.

Nasze wartości

Wartości Safilin definiują nas, jako organizację. Mają wpływ na nasze działania oraz sposób, w jaki współpracujemy z klientami i otoczeniem.

Codziennie każdy z nas podejmuje decyzje, które kształtują nasz wizerunek. System wartości Safilin daje nam pewność, że dokonując wyborów, kierujemy się tymi samymi zasadami w obrębie całej organizacji. Wartości są nieodłącznym elementem naszych codziennych wyzwań, ale przede wszystkim kształtują naszą kulturę organizacyjną.

Nasi pracownicy doceniają System Wartości Safilin, który pozwala na stworzenie przyjaznego środowiska pracy. Wartości Safilin pomagają budować wzajemne relacje oparte na szacunku i zaufaniu, jak również podnoszą satysfakcję naszych klientów.