Nasze działania

Podejmujemy działania dążące do tworzenia przyjaznego miejsca pracy oraz takie, które wspomagają lokalne społeczności. Dbamy również o środowisko naturalne i wprowadzamy ekologiczne rozwiązania. Takie działania pomagają rozwiązać społeczne problemy, chronić środowisko naturalne,  dbać o całe nasze otoczenie, a zarazem dają nam ogromną satysfakcję. Nasi pracownicy wykazują się dużym zaangażowaniem w podejmowane działania i chętnie wspierają różnorodne akcje organizowane w naszej firmie.

Satysfakcja i rozwój pracowników

W Safilin wszyscy dzielimy się wizją, wiedzą, wynikami i zaangażowaniem. To, jak pracujemy i czujemy się w miejscu pracy, wynika z naszych wspólnie ustalonych wartości. Dbamy o poczucie miłej atmosfery pracy. Wśród pracowników regularnie przeprowadzane jest badanie poziomu satysfakcji. Nasi pracownicy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w postaci umowy o pracę, ubezpieczenie zdrowotne, stały rozwój i dobrą atmosferę.
ZOBACZ CO ROBIMY W TYM KIERUNKU

Ochrona środowiska

Dążąc do stałego rozwoju nie zapominamy o wpływie, jaki wywieramy na środowisko. Nasze działania polegają na ograniczeniu oddziaływania na naturę oraz na szerzeniu wiedzy proekologicznej. Podejmujemy ekologiczne decyzje i stale inicjujemy nowe projekty w celu ochrony naszego środowiska.
ZOBACZ CO ROBIMY W TYM KIERUNKU

Innowacje

Zrealizowaliśmy wiele projektów mających na celu zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji. Przeszliśmy na oświetlenie LED, ociepliliśmy budynki, zoptymalizowaliśmy ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, zapewniliśmy odpowiedni poziom nawilżania w warsztatach, usprawniliśmy system odpylania dla lepszego zdrowia naszych pracowników, zainstalowaliśmy system odzyskiwania energii, wprowadziliśmy mniej energochłonne procesy produkcyjne. Wszystkie powyższe działania poprawiają warunki pracy naszych pracowników, a zarazem wspierają ochronę środowiska.

Zaangażowanie społeczne

Od lat angażujemy się społecznie i podejmujemy działania na rzecz społeczności lokalnej. Wspieramy w potrzebie i chętnie dzielimy się wiedzą. Chcemy inspirować innych do niesienia pomocy w naszym otoczeniu. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zdziałać wiele dobrego.