Spotkanie w Urzędzie Pracy w Szczytnie

„Spotkanie informacyjne z Safilin Polska przyniosło oczekiwane efekty! 8 kwietnia br. podczas spotkania, które miało miejsce w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, przedstawiciele firmy Safilin przedstawili osobom bezrobotnym ofertę zatrudnienia, szczegółowo omawiając charakter i warunki pracy.Spośród uczestników spotkania 10 osób zdecydowało się podjąć pracę w Safilin Polska” – tekst: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie