Dom dziecka w Morągu

Siła pomocy to gwarancja na wspólne szczęście! #POMAGAMY#NIEŚMYDOBRO To dla nas wielka radość nieść pomoc dzieciom z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka „Promyk” w Morągu. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt polepszy ich warunki, o które pracownicy placówki niezwykle dbają. Na nasze ręce spłynęły podziękowania wypełnione pozytywną energią i wyrazami wdzięczności od Dyrektor placówki Pani Jolanty Pilcek

Honorowi dawcy

Klub HDK PCK przy OSP w Wielbarku obchodzi swoje 15-lecie  To zaszczyt, że Safilin Polska mógł mieć w tym udział! Członkom klubu oraz osobom, którym bliska jest idea honorowego oddawania krwi chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Oddajecie bezinteresownie cząstkę siebie i płynie w Was pomocna krew  Dziękujemy!