Honorowi dawcy

Klub HDK PCK przy OSP w Wielbarku obchodzi swoje 15-lecie  To zaszczyt, że Safilin Polska mógł mieć w tym udział! Członkom klubu oraz osobom, którym bliska jest idea honorowego oddawania krwi chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Oddajecie bezinteresownie cząstkę siebie i płynie w Was pomocna krew  Dziękujemy!